Zdravotnictví

Zdravotnictví

Táborské zdravotnictví není jen nemocnice, ale také ordinace praktických lékařů i specialistů a další zdravotnická pracoviště. Přesto je nemocnice pro město zásadní, spadá do holdingu Jihočeských nemocnic a.s., kdy zřizovatelem je Jihočeský kraj. V oblasti zdravotnictví doporučujeme:

  • skutečně aktivně se prostřednictvím svých zástupců podílet na činnosti dozorčí rady nemocnice
  • ovlivňovat chod nemocnice rovněž prostřednictvím táborských krajských zastupitelů
  • podporovat nemocnici při řešení personálních otázek (byty, nebo ubytování pro lékaře a zdravotní sestry)
  • podporovat vybudování nových pavilonů psychiatrické péče a interních oborů v areálu nemocnice a také nového dětského oddělení
  • zachovat stávající odbornosti a oddělení v táborské nemocnici
  • všemi prostředky bojovat proti jakékoli redukci lůžkové kapacity nemocnice, podpořit nemocnici při jednání se zdravotními pojišťovnami a zřizovatelem
  • zlepšit dostupnost parkování pro pacienty a návštěvy nemocnice
  • podporovat kapacitně nedostačující lékařské odbornosti v Táboře (stomatologie, alergologie)
  • podporovat domácí ošetřovatelskou a paliativní péči
  • podporovat hospicovou péči