Třicet let od sametové revoluce v Táboře

V těchto dnech si připomínáme třicet let od sametové revoluce. Za tu dobu se Tábor v mnohém změnil. I v našem městě se za tu dobu vystřídala celá řada starostů, kteří více či méně ovlivnili nejen život obyvatel, ale vzhled Tábora.. Mandát starosty je omezený 4 letým obdobím. Čtyři roky jsou poměrně krátká doba pro přípravu a realizaci záměrů. Stává se, že z předchozího období jsou rozpracovány záměry či investice, které nově nastupující starosta „dotahuje“ do konce.
Chtěla bych se podělit o konkrétní kroky, které jsem měla možnost ovlivnit v čele města. Za mého působení se dokončoval parkovací dům pod Střelnicí a nově se řešila a realizovala úprava celého tamního prostoru.
Zásadní investicí pak byla výstavba plnohodnotného mostu přes nádraží ČD. V té době se vedly veliké polemiky, zda „lehká“ či plnohodnotná varianta mostu přes nádraží ČD. Lehkou variantu mostu prosazovali zejména zástupci hnutí TÁBOR 2020, pro připomenutí chtěli pouze lávku pro pěší a cyklisty. Dokážeme si dnes představit, jak by se řešila doprava v rámci rekonstrukce Budějovické ulice a prostoru pod Černými mosty.
Dalším úspěšným projektem byly úprava prostoru kolem Jordánu mezi Jordánskou hrází a Sladovnou včetně zázemí u dětského hřiště, dodnes se hojně využívá sportovní areál Komora, geologická expozice Pod Klokoty.
Vodárenská společnost Táborsko se pustila do zásadní rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě a díky tomu i řada táborských ulic dostala nový povrch. K modernizace táborské čistírny odpadních vod došlo díky zajištění financování ze Státního fondu životního prostředí a realizovala se až v následujícím volebním období.
Podařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci spodní výpustě a současně na odbahnění Jordánu, z mého pohledu, bohužel, se realizace posunula do dalšího období. Za mého působení v čele města se dařilo úspěšně získávat dotace, na rozvoj našeho města.
Mrzí mne, že jsme nedokázali rozběhnout výstavbu nové táborské čtvrti Dvorce a sportovního areálu Jordán (hala s atletickým tunelem a s plánovaným zázemím na plaveckém stadionu).
Za připomenutí stojí určitě účast města Tábora v mezinárodní soutěži ENTENTE FLORALE – rozkvetlá města, kde se Tábor získala stříbrné ocenění. Bohužel, další vedení město o zeleň připravilo, což obyvatelé nelibě nesou zejména na náměstí T.G.M.

Pokračování zítra na našem webu

Ing. Hana Randová

SNK Tábor sobě

Mohlo by se vám líbit...