Tomáš Vančura


Ing. TOMÁŠ VANČURA

učitel, 40 let

Vzdělání:  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni – magisterský studijní obor Kybernetika a řídící technika, zaměření na Informační a řídící systémy, intenzivní pětiměsíční kurz angličtiny na Kent Institute of Business and Technology v Sydney, Austrálie, další pedagogické kurzy.


Já a Tábor
Rád cestuji a měl jsem šanci poznat kus světa, do Tábora se vždycky rád vracím. Žiju i pracuji tady a vím, že Tábor je krásné historicky významné místo, na které můžeme být pyšní. Baví mě mimo jiné horkovzdušné létání a pohled na Tábor z výšky je nezapomenutelný. Historické jádro, zelené plochy, řeka Lužnice klikatící se kolem města… Dobrý vztah k sobě, ostatním i hrdost na Tábor se také snažím vštípit dětem ze skautského oddílu i ostatním, se kterými se díky své profesi setkávám.


Proč kandiduji
Pracuji s mladými lidmi a přál bych si, aby co nejvíce lidí z nich našlo po dokončení studia uplatnění přímo v Táboře, aby se nemuseli stěhovat jinam kvůli nedostatku pracovního uplatnění i nemožnosti sehnat byt. Tábor trochu zaspal a jiná jihočeská města nabízejí mladých lepší příležitosti, a to je třeba změnit. Také mladé rodiny si zaslouží mít lepší podmínky pro výchovu dětí, ať už se jedná o dostatek míst ve školkách a kvalitních školách, či vhodné příležitosti pro volnočasové aktivity dětí i mládeže. Proto bych chtěl v zastupitelstvu přispět k rozvoji města.