Terezie Vondráčková


Ing. TEREZIE VONDRÁČKOVÁ, Ph.D.

OSVČ, 38 let

Vzdělání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, katedra Využití strojů, obor Obchod a podnikání s technikou; doktorské studium na Technické fakultě ČZU v oboru Automatizace řídících procesů.


Já a Tábor
Moje rodina má v Táboře hluboké kořeny. Moji předci byli významnými táborskými občany. K Táboru mám od dětství blízký vztah, se svojí rodinou zde trvale žiji již od roku 2003. Několik let jsem působila jako pedagog na Střední průmyslové škole v Táboře. Aktivně podporuji činnost Domácího hospice Jordán a to již od jeho založení v roce 2010. Od roku 2005 pracuji jako OSVČ, resp. projektový manažer, v oblasti dotační politiky. V posledním roce se podílím na činnosti neziskové organizace KAMBA, z.ú., která pořádá celou řadu vzdělávacích a osvětových akcí. Hlavní událostí KAMBY je pravidelný červnový KAMBA Festival v Táboře. Tábor je pro mne spjat s lidmi, které mám ráda, a s prací, ve které vidím smysl.


Proč kandiduji
Rozhodla jsem se kandidovat po zralé úvaze a být tak aktivním občanem Tábora. Mým cílem je podílet se v maximální možné míře na tom, aby byl Tábor stále krásným a hrdým městem jižních Čech. Vzhledem ke svým pracovním zkušenostem jsem schopna vidět věci v širších souvislostech a to zejména v oblasti sociální, vzdělání a investic. Ráda bych přispěla k efektivnímu propojení finančních prostředků s prioritami v uvedených oblastech a současně aktivně podpořila rozvoj občanské táborské společnosti.