Táborský zpravodaj opět hýří chybami

Město vydalo jako každoročně informační zpravodaj Táborské kulturní léto. Pozornému čtenáři neunikne, že je plný nedostatků – bohužel jsou v něm i hrubé chyby a různá místní „pojmosloví“. Zástupci města neumějí správně napsat Město Tábor, Staré město Tábor, Rajský dvůr Augustiánského kláštera (nikoli Augustiniánský), hrad Kotnov a další.

Střelnici jednou autor označuje jako Spolkovy dům Střelnice, jindy pouze Střelnice, apod.

Takový propagační materiál města není jeho dobrou vizitkou. Kdo nese zodpovědnost? Vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Tábor?

Tábor Sobě

Mohlo by se vám líbit...