Táborská radnice investuje pouze za své, z rozpočtu města

Máme rok po volbách. Vedení táborské radnice zvolilo jednoduchou strategii k investiční politice. Budeme investovat, ale pouze za své z rozpočtu města, je to tak pro nás pohodlné. Dotační politika nás moc nezajímá, museli bychom striktně dodržovat stanovené podmínky (i takové hlasy zaznívají z radnice). A realizovat budeme převážně prostřednictvím našich městských s.r.o., a to TZMT a Bytes, aby zodpovědnost za stavby byla na bedrech jednatelů.

Pojďme se společně podívat na „velké“ městské investice:

Je dokončena se I. etapa rekonstrukce plavecké bazénu – částka 135 mil. Kč – financovaly TZMT, finance šly z rozpočtu města formou investiční dotace, o době výstavby je zbytečné se bavit, původní předpoklad nebyl dodržen, bazén se zprovozňoval až v letošním roce, rekonstrukci řada lidí kritizuje a další navazující etapy jsou v nedohlednu.

Centrum seniorů – probíhá veřejná soutěž na zhotovitele stavby předpokládaná cena kolem 250 mil. Kč, opět za své, radnice zatím o žádnou dotaci nepožádala, i když místostarostka Bastlová deklarovala na jednáních ZM, že o dotaci bude usilovat.

S Centrem seniorů je spojeno nedílně dopravní řešení prostoru před nemocnicí – dle odborného odhadu pracovníků investic si vyžádá částku 40 až 50 mil. Kč. Zatím se sice projektuje, ale každý z nás ví, jak doprava před nemocnicí na hranici únosnosti, takže tlak na realizaci stavby bude velký. Uvidíme, jak se Táboráci a návštěvníci nemocnice během výstavby,se zapotí. Dnes je „radost“ Táborem projíždět a zaparkovat dnes před nemocnicí ve velký problém.

Rada města zadala z volné ruky zakázku na zajištění dozoru investora na stavbu Centra seniorů, jedná se o částku přes 2 mil. Kč, noví a staronoví radní se rychle učí.

Radnice prostřednictvím TZMTbude realizovat výstavbu nové haly Mír. Bezesporu záležitost, na kterou čekáme několik let. Předpokládaná investice je 175 mil. Kč a opět ze svého, i když Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo dotační tituly, ale Tábor nemá zájem.

Úhrnem přes 600 mil. Kč půjde pouze z rozpočtu města. Je to pohodlné a bez starostí s vypořádáváním dotací.

Vedení táborské radnice je v tomto směru unikátní, o dotace se nestará (pravda krom dotace na demolice v objektu kasáren Dvorce cca 10 mil. Kč na výstavbu cyklostezek). Ostatní města naopak mají snahu získat dotace na projekty, které jsou pro ně důležité a šetřiti si finance na jiné potřebné stavby.

Vedení města dnes financuje na úkor dalších let se snahou vybrat maximum finančních prostředků z rozpočtu a město do budoucna zadlužit.

 

SNK Tábor sobě

Mohlo by se vám líbit...