Táborská hala Mír a její financování

V srpnu 2019 informovala naše zastupitelka Hana Randová starostu města Štěpána Pavlíka o připravovaném dotačním programu  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  (dále jen MŠMT) na výstavbu sportovní infrastruktury.

Dne 20.09.2019 zveřejnilo MŠMT na svém portálu vyhlášení Výzvy V6 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

Výzva je v tomto případě určena pouze pro ÚSC nad 10 tisíc obyvatel – tedy pro obce, města a městské části.

Výzva je vypsána s těmito parametry:

začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace je 01.10.2019,

ukončení příjmu podávání žádostí je 31.10.2019,

vyčerpání dotace max. do 31.12.2020.

Výše dotace je od 10 do 40 mil. Kč.

Na zveřejněnou výzvu byl upozorněn naší zastupitelkou pan starosta, kdy mu ještě navíc byla z její strany nabídnuta součinnost při administraci žádosti a souvisejících úkonech.

Dle informací se stavba haly Mír rozpočtově pohybuje kolem 170 mil. Kč.

SNK Tábor sobě je toho názoru, že tato výzva je pro město Tábor ideální příležitostí, jak vystavět halu Mír za podpory externích finančních zdrojů z MŠMT.

Celá záležitost má však jeden háček. Předchozí vedení radnice  i stávající pokračuje v realizaci zadávání vytipovaných investic prostřednictvím městských a společností, zejména TZMT s.r.o. (např. Rekonstrukce plaveckého bazénu I. etapa) a BYTES Tábor s s.r.o. Zřejmě proto, aby zodpovědnost za realizaci byla přenesena na jednatele. A tak se také stalo v případě haly Mír, kde investorství bylo radou města svěřeno TZMT s.r.o., což podmínky dotace z MŠMT neumožňují.

SNK Tábor sobě sdílí názor, že investorem výstavby haly Mír by mělo být město Tábor.

Uvidíme, jak se k celé záležitosti postaví stávající vedení táborské radnice.

SNK Tábor sobě

Mohlo by se vám líbit...