Tábor potřebuje dostupné bydlení pro mladé i seniory

(článek zveřejněný v Týdeníku Táborsko)

Hana Randová

 Základní podmínkou dalšího rozvoje Tábora je dostupnost bydlení. Bohužel, v Táboře se nové byty nestaví a tak je šance získat ho velmi omezené. Přitom existují dvě velké skupiny táborských obyvatel, pro které je vhodné bydlení zásadním problémem.

První skupinou jsou mladí lidé, kteří po dokončení studia hledají první byt, případně zakládají rodinu. Protože v Táboře není vysoká škola, odcházejí mladí talentovaní Táboráci studovat jinam. A právě nedostatek bytů je jedním z důvodů, proč se do Tábora po škole nevrátí, ale zůstávají v Praze, Českých Budějovicích či jiném univerzitním městě. Ale s byty jsou na tom naprosto stejně i absolventi středních škol a učebních oborů z Tábora a okolí.

Pořízení bytu je čím dál dražší – rostou úroky úvěrů i ceny bytů. Cena bytu v Táboře  stoupá i kvůli tomu, že  neprobíhá jejich výstavba. A to i přesto, že město má k dispozici volné pozemky v lokalitě Dvorce. Vzhledem k tomu, že absolventi bez praxe nemají příjmy nijak oslnivě vysoké a podmínky pro získání hypotéky či úvěru ze stavebního spoření se stále zpřísňují, je pro většinu mladých pořízení bytu téměř nemožné. Ne každý z nich má podporu rodiny, či našetřené peníze. A právě pro ně Tábor zoufale potřebuje tzv. startovací byty. Jedná se o nájemní bydlení, které by město poskytlo na dobu určitou, obvykle na rok či několik let, a to za zvýhodněných podmínek. Tím je mladým lidem podstatně usnadněn vstup do pracovního života, případně první etapa rodinného života.

Řešením by mohla být spolupráce s developery tak, jak jsi ji ověřila i jiná města. Město by podpořilo soukromý developerský projekt, například vložením nebo prodejem vhodných pozemků, a jako kompenzaci by obdrželo určitý počet bytů pro svou potřebu (10 až 20 % z počtu bytů v daném bytovém projektu. Stejně tak město může stanovit například podmínku bezbariérovosti určitého počtu bytů apod. Připravuje se rovněž státní podpora výstavby nájemních bytů, kdy dle příslibu vlády by obce a města měla získat ze státního rozpočtu dotaci ve výši pětiny nákladů na vybudování domu.

Druhou skupinou jsou senioři. Se stále se prodlužujícím dobou dožití se skupina seniorů v české populaci každoročně rozšiřuje a naše město v tomto ohledu není výjimkou. Senioři většinou byty či rodinné domky mají, ale ne vždy jsou schopni z pouhé penze zaplatit vysoký nájem a další poplatky u třeba třípokojového bytu, nebo nemají dost financí na udržování vlastního domu či bytu. To platí zejména o ovdovělých seniorech. Třetím důvodem, proč senioři hledají nové bydlení, jsou zdravotní problémy a potřeba mít zajištěnu buď pečovatelskou, nebo přímo zdravotní péči i doma.

Proto je mezi seniory vysoký zájem jak o malometrážní byty, a to jak k pronájmu, tak i ke koupi, ale také o místa v domech s pečovatelskou službou, domovech důchodců či specializovaných zařízeních, například pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou či jinými vážnými zdravotními problémy. Takové kapacity musí město vybudovat, protože situace se bude jen zhoršovat. Již nyní je míst v podobných zařízeních zoufalý nedostatek. Senioři, kteří odcházejí do domu s pečovatelskou službou, vrací svůj nájemní byt zpět pronajímateli a pokud měli vlastní byt, buď ho nabízejí k prodeji, nebo přenechávají příbuzným. Každopádně se tak nabídka bydlení zvyšuje.

Kroky k nápravě dosavadní nečinnosti radnice v bytové oblasti musí být co nejrychlejší. Chceme-li do města přilákat nové investory, jednou z jejich podmínek zcela jistě bude dostatek kvalifikovaných pracovních sil. A ty musí někde bydlet. Neměli bychom si dál nechat utíkat zejména mladé lidi za prací a bydlením jinam.

Mohlo by se vám líbit...