Tábor – odpady

Tábor – odpady

Jak jsme Vás již informovali, dala táborská koalice dala občanům našeho města „dárek“ pod stromeček, a to v podobě navýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který si odsouhlasila prosincovém zastupitelstvu 2019. Za odpady zaplatí každý z nás ročně částku 696 Kč.

Asi bych opětovně nereagovala, ale po zveřejnění informace v lednovém vydání Novin táborské radnice pod názvem „Odpady čekají revoluční časy“, jehož autor je místostarosta Klecanda, si vše  zasluhuje komentář. V úvodu konstatuje, že již “desetiletí“ se hovoří o konci skládkování směsných komunálních odpadů a podivuje se nad tím, že obce nedostaly návod, jak se na tuto skutečnost připravit. Když obec jako původce odpadů má informace, že jednoho dne (ať se tak stane v roce 2024 či později) musí se zodpovědně na avizovaný stav připravit a nemůže čekat, že za obec někdo něco vyřeší. Jsou různé možnosti a musí se o nich diskutovat, protože vše ve svém důsledku stojí peníze nás občanů.

Proto již před rokem zazněly směrem k místostarostovi Klecandovi požadavky na předložení koncepci pro oblast odpadového hospodářství, její strategické cíle, inovace v zavedeném systému. Do dnešního dne však z jeho strany nebylo přeloženo nic, i když po svém nástupu do funkce sliboval, že jakmile se v problematice zorientuje, dá své plány a vize na stůl. Město má sice zpracovaný plán odpadového hospodářství, ale vývoj v této oblasti jde rychle kupředu a na avizovanou situaci se musí město připravit. V komentáři k Obecně závazné vyhlášce města Tábora č.7/2019 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů zcela chybí informace o dalším nakládání s vytříděnými komoditami (papír, plasty, sklo, bioodpad atd..). Jak s nimi dále nakládá? Vše se prodá a využívá se jako druhotná surovina? Nebo část vytříděných odpadů končí opět na skládkách, snad krom bioodpadu? Tyto informace by měly být doplněny a zveřejněny, aby bylo vidět, kde všude nás tlačí bota. Pan místostarosta uvádí, že město si zadalo analýzu, která má vytipovat „slabá místa“ ve stávajícím systému nakládání s odpady. Nepochopil, že podklady k analýze musí připravit pracovníci Odboru životního prostředí a společnosti RUMPOLD. Ti by měli znát město a zavedený systém dokonale.

Proč se někdo nezamyslel nad tím, jak zefektivnit nakládání s odpady – výstavby dalšího /dalších sběrných dvorů, eliminace ukládání např. stavebních odpadů a jiných odpadů z produkcí podnikatelů na našich sběrných dvorech (existuje řádný systém kontroly?) apod. Odkládání použitých tuků, jak na tuto povinnost od 01.01.2020 město zareagovalo, žádné nádoby prozatím ve městě rozmístěny nejsou.

Není náhodou čas zamyslet se společně s firmou RUMPOLD nad zpracováním vytříděných odpadů? Stačí mít dobrý nápad. Bez potřebných technologií a zpracovatelských linek se neobejdeme. Stejně tak by bylo na škodu, aby odpad, který může být využit jako surovina, končil ve spalovnách. Aktivity a projekty týkající se recyklací jsou podporovány Státním fondem ŽP a jedná se o prioritu celé republiky. Za město nikdo nic nevymyslí. Musíme sami přijít s nápadem.

Za SNK Tábor sobě

Ing. Hana Randová, zastupitelka

Tábor 03.01.2020

Mohlo by se vám líbit...