Sport

Sport

Tábor je městem, kde se často konají významné sportovní akce, včetně mezinárodních. Sportuje také hodně táborských občanů, ale podmínky pro pohybové aktivity ve městě nejsou vždy ideální. V této oblasti bychom tedy chtěli:

 • aktualizovat koncepci Sportovní politiky města tak, aby umožňovala financování sportovní infrastruktury s využitím externích zdrojů a s ohledem na dostupnost sportu pro všechny
 • rozšířit nabídku služeb v areálu Komora, např. o půjčování in-line bruslí a sportovního náčiní, a vybudovat lanové centrum
 • dobudovat sportovní komplex v Kvapilově ulici (dokončit rekonstrukci plaveckého stadionu a postavit halu na stadionu Míru)
 • zachovat bezplatné užívání Sokolské plovárny
 • při všech investicích do sportovišť brát ohled i na budoucí provozní náklady
 • podpořit zřízení některého ze sportovních tréninkových středisek pro mládež v Táboře
 • podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže a do pravidelného sportování zapojovat občany všech věkových kategorií
 • pořádat pravidelně akci pro předškoláky a žáky prvních tříd „Vítání cykloobčánků“ a podpořit tak jejich cyklistické znalosti a dovednosti (absolventi dostanou táborský cykloprůkaz)
 • vést děti ke sportu prostřednictvím granty podpořených sportovních odpoledních školek pod vedením zkušených trenérů
 • průběžně obnovovat a doplňovat sportovní infrastrukturu v areálech základních škol
 • podporovat konání národních a mezinárodních sportovních soutěží a mistrovství v našem městě, podporovat prezentaci táborských sportovců doma i v zahraničí
 • rozvíjet grantovou politiku města na podporu sportu
 • podporovat zdravý životní styl např. akcemi s volnými vstupy, spoluprací s preventivními programy zdravotních pojišťoven apod.