Sociální služby

Sociální služby, péče o seniory a potřebné

Žijí mezi námi a ne vždy si umí říct o pomoc, a to i ve chvílích, kdy ji akutně potřebují. Město by mělo mít propracovaný systém sociální péče, který by byl schopen zachytit i ty, kteří sami nevědí, na koho se se svým problémem mají obrátit. Největší skupinou jsou samozřejmě senioři, kterých v populaci přibývá podstatně rychleji než vhodných zařízení pro ně a potřebných domácích služeb. Proto chceme:

 • výstavbu nového domova pro seniory zaměřeného na osoby s Alzheimerovou chorobou
 • zajistit kvalitní Senior taxi
 • podpořit využívání Pečovatelské služby a nastavit její parametry podle potřeb a možností klientů, včetně spolupráce s neziskovými organizacemi při hledání zdrojů na péči pro seniory s nízkými důchody
 • vybudování nového denního stacionáře, protože stávající je zcela zaplněn
 • stanovit jasná pravidla pro přidělování bytů do domů s pečovatelskou službou, aby byl naplněn účel tohoto bydlení
 • nakoupit asistenční technologii (nouzová tlačítka, monitory pohybu apod.) pro zápůjčky seniorům a zajistit jejich provoz
 • podporovat činnost neziskových organizací poskytujících sociální služby
 • naplňovat udržitelnost Komunitního plánu sociálních služeb (romský poradce, terénní pracovník, adresář organizací poskytujících sociální služby, ubytovna pro nepřizpůsobivé občany, dům napůl cesty)
 • zajistit hlídání dětí žen z azylového domu pro ženy a matky s dětmi, aby se mohly zapojit do pracovních aktivit pro město Tábor a jeho organizace (v útulku pro opuštěné psy, v sociálních službách, školách, kontrola dětských hřišť, plachtování pískovišť apod.)
 • hledat pro ně i další pracovní možnosti či pracovní terapie (např. šití pelíšků pro opuštěné kočky do připravovaného útulku pro kočky)
 • obdobně pomoci také samoživitelkám v těžké situaci
 • spolupracovat s potravinovou bankou, případně oslovit místní firmy i občany a vytvořit sběrná místa pro potravinovou pomoc lidem v nouzi
 • v nevyužívaných prostorech azylového domu vybudovat 2 startovací byty pro ženy, kterým končí roční lhůta pobytu v azylovém domě
 • zajistit chráněné bydlení pro mentálně postižené, autisty a psychicky nemocné občany
 • zlepšovat bezbariérovou dostupnost služeb veřejné a státní správy, zdravotních a sociálních služeb
 • vytvořit pro ženy bez domova hygienické zázemí (mytí a praní prádla)
 • zkvalitnit terénní práci s bezdomovci
 • řešit nutné opravy G-centra Tábor (např. střecha apod.)