Školy jsou pro budoucnost Tábora zásadním tématem

(článek otištěný v Týdeníku Táborsko)

Tomáš Vančura

Školství je jedním z témat, které se dotýká každého, mnozí o něm mluví, ale málokdo mu skutečně rozumí. Každý z nás prošel základním, středoškolským a někteří i vysokoškolským studiem, takže jsme měli všichni dost prostoru školu poznat z jedné strany. To, že jsme byli žáky či studenty, ještě neznamená, že skutečně víme, jak na to.

Bohužel si neuvědomujeme, že časy se mění, naše vzpomínky vytěsňují negativa a vzpomínáme jen na to dobré. Sami sebe vidíme v lepším světle a vůbec si nejsme schopni připustit, že podobné problémy, které dnes možná mají naše děti, jsme měli i my. Dalo by se to označit jako syndrom schovaného vysvědčení. Můžeme potomkům nadávat za každou trojku, dokud nenajdou naše vysvědčení se čtyřkou z matiky, nebo zapomenutou žákovskou knížku s peprnými poznámkami učitelů na téma našeho chování v hodinách.

Doba se mění, děti už po příchodu domů většinou nehodí tašku do kouta a nevyráží ven za dobrodružstvím. Spíš se chopí telefonu a tabletu a prožívají dobrodružství virtuální. Na internet se přesunuly i negativní jevy, včetně šikany. Děti nejsou horší ani lepší, než jsme byli my, žijí jen v jiné době. Pedagoga děti i studenti poměřují podle toho, jak se k nim chová a jak je spravedlivý. Občas se při výuce objeví i diskuze o smysluplnosti toho či jiného předmětu a otázky proč na něj chodit. A ruku na srdce, kdo z vás se při sporu se školou nestranně zamyslí a stojí vždy i na straně školy? Ostatně, ani učitelé nejsou vždy zcela spokojeni s nastavenými pravidly. Ale ta na úrovni města měnit nemůžeme.

Co ale můžeme, je měnit atmosféru, v níž se problémy kolem škol řeší. Základem je dialog, nikoli boj. Není nic jako válčící strany, kdy na jedné straně jsou děti a rodiče a na druhé straně ředitel s pedagogickým sborem. Obě strany musí fungovat společně, potřebují se a jedna bez druhé nemůže existovat. Třetím pilířem by měl být zřizovatel, tedy pro mateřské a základní školy město, pro střední školy pak Jihočeský kraj. Ale tímto nekončí. Čtvrtým hráčem musí být zaměstnavatelé, kteří v našich dětech vidí budoucí zaměstnance. Chceme proto iniciovat pravidelné schůzky i širší setkání všech zainteresovaných, o jednotlivých problémech diskutovat a hledat řešení ve prospěch táborského školství a hlavně všech žáků a studentů.

Tábor potřebuje, aby mladí a vzdělaní neodcházeli jinam. Proto bychom uvítali, kdyby se v našem městě zase objevilo studium vysokoškolské. Ať už půjde jen o vybraný obor některé z univerzit, nebo soukromou školu, vysokoškoláci by město obohatili svým nadšením a kreativitou. Našim cílem je ve všech typech škol nejen děti učit, ale ukázat jim naše město jako místo pro jejich budoucí život.

A to je právě úkol pro zaměstnavatele. Pokud budou mít absolventi jasnou perspektivu kvalitního zaměstnání a také dostupné bydlení, bude tady dost příležitostí pro volnočasové aktivity a fungující infrastruktura, proč by odcházeli? A to platí i o studentech vysokých škol v jiných městech. Ty nejšikovnější by už během studia měli mít šanci stáží a brigád v místních firmách, aby věděli, jaká práce je tu čeká. Spolupráce škol a firem je pro další rozvoj Tábora naprosto zásadní a město by ji mělo ze všech sil podporovat.

Víme, že ředitelé mají při vytváření školních vzdělávacích programů úzký prostor, přesto bychom byli rádi, kdyby se v ŠVP objevilo více hodin tělesné výchovy, výuka zaměřená na rozvoj dětí v oblastech ICT, finanční gramotnosti a etické výchovy. Den není nafukovací a ne vše se dá vtlačit do rozvrhu, a tak bychom rádi školy podpořili při nabídce mimoškolních pohybových a vzdělávacích aktivit.

Přál bych si, aby se podařilo ve spolupráci s dalšími městskými institucemi (muzeum, knihovna) přiblížit dětem unikátní historii Tábora a České republiky a vést tak děti k hrdosti na to, že jsou táborskými občany. Chceme také co nejvíc iniciovat zájem občanů města a místních firem o školy, včetně sponzorských aktivit.

Další naší prioritou je práce s nadanými dětmi. Ano, je to inkluze tak trochu naruby. Tábor má své partnerská města a bylo by skvělé jejich školy využít pro rozvíjení jazykových dovedností. Děti jsou od přírody soutěživé a ta tak bychom rádi, aby se rozběhly soutěže pro táborské školy. Zapomínat nechceme ani na předškolní vzdělávání. Cílem je síť mateřských škol dobře dostupných v celém Táboře s kvalitním zázemím, dostatečnou kapacitou a programem pro naše děti.

Myslím si, že i škola může být místo, kam se naše děti mohou těšit. A město by mělo dělat vše proto, aby tomu tak skutečně bylo.

Mohlo by se vám líbit...