Školství

Školství

Školy jsou pro město nesmírně důležité. Vedení města musí být partnerem ředitelům mateřských a základních škol, společně s nimi rozvíjet základní školství ve městě, včetně individuální nabídky jednotlivých škol. Rovněž střední školství, které je zodpovědností kraje, nesmí být městem opomíjeno. Tábor by měl mít rovněž své vazby na vysoké školy, ať už ve formě některých studijních oborů přímo v Táboře, nebo jinak. Děti a studenti jsou budoucností města, proto navrhujeme:

 • definovat postavení a roli školské komise tak, aby byla složena z politiků, odborníků i rodičů, z jejich jednání musí být jasné výstupy a návrhy dalšího postupu
 • zavést programy pro manažerské vzdělávání ředitelů, aby mohli kvalitně sestavovat, řídit a motivovat své učitelské týmy, jasně definovat jejich práva a povinnosti a také systém odměňování a hodnocení
 • spolupracovat s dětskými parlamenty na základních školách, a to nejen ze strany vedení škol, ale i v rámci školské komise a při spolupráci se školami v partnerských městech
 • zapojovat mateřské i základní školy co nejvíce do života města
 • podporovat spolupráci základních škol s regionálními středními školami
 • podporovat komunikaci všech typů škol s potenciálními zaměstnavateli, a tak přirozeně motivovat žáky a studenty k výběru takových studijních oborů, v nichž najdou v Táboře dobře placenou práci
 • rozvíjet spolupráci také s městskými institucemi i občanům města sloužícími institucemi jiných zřizovatelů (knihovna, tělovýchovná zařízení, muzeum…)
 • podporovat etickou výchovu ve školách a mezigenerační projekty na podporu tolerance, sebeurčení a respektu k jiným
 • podporovat jazykového vzdělávání a zahraniční spolupráce, a to i v rámci projektů s partnerskými městy Tábora
 • podporovat nabídku mimoškolních aktivit a různých soutěží pro táborské děti
 • zlepšit prezentaci škol a školských zařízení na veřejnosti
 • podporovat účast škol v grantových programech Jihočeského kraje a ministerstva školství
 • pokračovat v prevenci kriminality, drogové závislosti a šikany na školách, podporovat okamžité řešení šikany, pokud se někde objeví