Podnikání

Podnikání

Tábor potřebuje přilákat kvalitní zaměstnavatele, aby zde občané Tábora měli šanci najít finančně dobře ohodnocené zaměstnání a mladí lidé nemuseli město po dokončení školy opouštět. Proto je důležitá jak spolupráce se stávajícími společnostmi v Táboře, tak přilákání nových zaměstnavatelů.  V této oblasti proto chceme prosazovat tyto kroky:

  • nabídnout nevyužívané lokality ve stávajících průmyslových areálech pro vznik nových firem a podporovat rozvoj dalších ploch určených k podnikání
  • vyhledat ve spolupráci s Czechinvestem investora pro připravenou průmyslovou zónu Na Vožické a rozšířit tak nabídku pracovních míst pro Táboráky
  • podporovat rozvoj malého a středního podnikání ve městě
  • podporovat ekologické formy zemědělství a diverzifikaci zemědělské činnosti