Pod čí taktovkou se bude konat výroční ples města?

V médiích se nechal slyšet starosta Pavlík, že město chystá svůj ples. Bez dalších informací, proto se zastupitelka za Tábor Sobě Ing. Hana Randová na jednání zastupitelstva dotázala, zda město hodlá uspořádat tak důležitou akci vlastními silami, či ples bude zajišťovat agentura, případně zda nabídka na zajištění plesu externím subjektem byla již projednána a jak vše dopadlo.
Jedná se důležitou akci města a zastupitelé by měli být informováni, jak je městský ples připraven, kdy a kde se uskuteční, kdo bude na plesu vystupovat. Dále požádala o informaci, jaký je plánovaný rozpočet na tuto akci a zda bude financován pouze z rozpočtu města nebo zda se předpokládá podpora sponzorů a v jaké výši. Již na sklonku loňského roku přišla Hana Randová za Tábor Sobě s iniciativou na vypsání
grantů v oblasti kultury pro rok 2020. Město Tábor bude oslavovat 600 let od svého založení. Potěšilo jí, že její podnět nezapadl a granty se budou vypisovat.

Váš

Tábor sobě

Mohlo by se vám líbit...