Parkovací dům Na Parkánech

V uplynulé době se na sociálních sítích opět objevila diskuze na téma parkovacího domu v ulici Na Parkánech. Hnutí Tábor sobě mělo ve svém volebním programu mimo jiné i řešení dopravy v klidu, tj. parkování vozidel. Naše hnutí situaci s parkováním, stejně jako jiné oblasti života obyvatel města, vnímá a vyhodnocuje. Dovolím si krátce nastínit názor Hnutí Tábor sobě k výstavbě parkovacího domu v ulici Na Parkánech.

Město Tábor se potýká s nedostatkem parkovacích míst. Jednou z nejvíce exponovaných lokalit je oblast Starého města. Dlouhodobě se diskutuje o zvýšení počtu parkovacích míst prostřednictvím výstavby parkovacího domu. Parkovací dům by měl být vybudován mezi ulicemi Na Parkánech a Hradební na místě stávajícího parkoviště.
Na místě, kde dříve stávala židovská synagoga. Před cca 15 lety byla zpracována dokumentace, která nastínila prostorové uspořádání, dopravní řešení, kapacitu a rozpočtové náklady. Součástí byla i možnost zakonzervování zbytků základů synagogy a jejich prohlídka, tak jako je tomu na Pražském hradě nebo Trenčianském hradě. Jeho kapacita a především architektonické ztvárnění by mělo vzejít ze soutěže. Nezanedbatelným prvkem je cena stavby a následné provozní výdaje. Stavba parkovacího domu je plýtváním unikátním prostorem.

Hnutí Tábor sobě však myšlenku parkovacího domu nedoporučuje a nepodporuje. Dle známých skutečností by založení stavby představovalo neúměrné náklady. Vlastní stavba by představovala náklad města v desítkách, možná
i ve stovkách milionů korun. Je otázkou, zda by se podařilo získat jakoukoliv dotaci. Cena stavby by výrazně převýšila užitnou hodnotu díla.

Podporujeme všechny iniciativy s cílem řešit a rozšířit parkování (nadzemní i podzemní) ve městě Tábor i místních částech. Především však je důležité citlivě volit lokality a prostory pro parkování po celém městě. Snížení tlaku na parkovací místa je však nutno dosáhnout ve spojení s MHD, systémem záchytných parkovišť, atp. Ale to je již na další a delší diskuzi.

SNK Tábor sobě

Mohlo by se vám líbit...