Odpověď starosty zastupitelům na dotazy vznesené na listopadovém zastupitelstvu ze strany SNK Tábor sobě ke stavební akci Propojení Vožická – Chýnovská

  1. Kdo konkrétně může za to, že po aktualizaci PD byly do budoucího staveniště umístěny kabely atd., které stavbu znemožňují?

Odpověď: Zatím nevíme. Právě z toho důvodu jsme přidali do usnesení rady úkol pro odbor investic prověřit souvislosti na stavebním úřadě. Kabely nízkého napětí a plynovodu projektoval a investoval Eon. Existuje jeho závazek, budou-li další stavbě vadit, přeloží je. Věc se vyvíjí, další z výrobních porad se síťaři je 11.12., kdy budeme vědět více. Jen připomínám, že kabely stavbu neznemožňují, pouze se musí přeložit. Třeba plyn je o 2 m výše, než měl být.

 

  1. kolik budou stát vícepráce a kdo je zaplatí (samozřejmě, že bude upřesněno v PD, ale v principu bych ráda věděla, kdo bude tyto stavební práce platit – kraj či město Tábor).

Odpověď: Ano, přesně se dozvíme koncem března 2020 na základě výkazu výměr. V principu především Kraj, který vysoutěžil zakázku. Přeložky sítí dle původního projektu, bez víceprací, platí město. Ty překládky odlišně položených vedení zase Eon. Ale opět má věc vývoj. Cca před 14 dny chtěl Eon svůj vlastní sekční stožár posunout, i když jeho polohu dříve ve stavebním řízení nerozporoval. Nyní existuje varianta, že by stávající sloup, který stojí na okraji budoucího zářezu komunikace, zůstal na svém místě, pouze by byl staticky podepřen ze strany svahu. Budeme se na to dále tázat Eonu.

Aby to nebylo jednoduché, dříve Eonu nevadil ani budoucí sloup veřejného osvětlení v nové křižovatce u hasičů, nyní jej požaduje přemístit, protože v roce 2006 neměl v jeho blízkosti vzdušné vedení. Aktuálně uvažuje zase zachovat jej v budoucím ostrůvku uprostřed křižovatky, jen jej vystavět o něco menší.

 

  1. Kdo konkrétně může za to, že před zahájením prací nebyla projektová dokumentace aktualizována?

Odpověď: Projektová dokumentace je v roku 2006, aktualizovaná v roce 2015. Ovšem jak jsem psal, že především ve své formě z důvodu změny stavebního zákona, aby byla platná. Zadávací dokumentaci už si zpracovává majoritní investor Kraj, který se spolu s vítězným dodavatelem obvykle dohodne i na stupni tzv. RDS počtu objektů, u kterých je vhodné zpracovat tuto Realizační dokumentaci stavby. Ale do přípravářské kuchyně Kraje úplně nevidíme, nota bene, když některé další trasy kromě NN a plynovodu, třeba meliorační svody, odhalí svou skutečnou polohu až po kopnutí do země, i když jsou zakresleny jinde. To bylo řešeno až na kontrolních dnech probíhající stavby.

Podobně u kanalizací v průmyslovém areálu – že vede část stávající trasy v tekutých píscích a kus je zalit betonem stavba zjistila až po odkopání.

 

  1. Jaký dopad vše bude mít na zadání stavby, co když další v pořadí napadne nerovné podmínky? Občané Měšic požadovali úpravu projektové dokumentace s ohledem na větší ochranu proti hluku. Bylo odmítnuto s tím, že na to není čas a musí se stavět. Není příležitost nyní, když se přeprojektovává?

Odpověď: Reálně předpokládáme, že objem změn i navýšení ceny zakázky nebude markantní, a k napadnutí nebude důvod.

Odmítnutí protihlukových úprav z časových důvodu si nejsem vědom, jak my tak naši předchůdci jsme slíbili měšickým realizaci úprav logicky až po změření reálného hluku ve zkušebním provozu.

 

  1. Je si vědomo vedení města všech důsledků? Hlásí se k odpovědnosti nebo vinu a řešení „shodí“ na Jihočeský kraj?“

Odpověď: Nemáme ambici „házet“ na někoho vinu, spíše se snažíme partnersky s výrazně majoritním investorem stavby nalézt vhodné řešení nových skutečností a zdárně dovézt tuto prospěšnou stavbu ke kvalitnímu výsledku. Spíše precizně než ukvapeně.

SNK Tábor sobě

Mohlo by se vám líbit...