Milan Čechtický


Ing. MILAN ČECHTICKÝ

zaměstnanec telekomunikační společnosti, 51 let

Vzdělání: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, obor telekomunikační technika


Já a Tábor
V Táboře jsem se narodil a žiji zde posledních 25 let společně s manželkou a 3 dětmi. Mám rád historii a v Táboře ji potkávám na každém kroku.  V rámci své profese jsem v kontaktu s mnoha lidmi a získal jsem poměrně ucelený přehled o tom, co se v Táboře děje nového a zajímavého. A také o tom, co se bohužel neděje vůbec.


Proč kandiduji
Chtěl bych přispět ke zlepšení kvality života občanů našeho města, a to hlavně řešením zásadních věcí, jako jsou problematická doprava ve městě a s tím související znečišťování životního prostředí výfukovými zplodinami, či situace kolem lokality prostoru bývalých kasáren v ulici Kpt. Jaroše. Další zkvalitňování života v Táboře bude záviset i na smysluplném využití moderních technologií a jejich zavádění do běžného života města a jeho občanů. V tomto směru bych chtěl zejména uplatnit své profesní zkušenosti. Tábor by měl být městem, ve kterém se dobře žije všem poctivým a slušným lidem a kam se budou chtít vracet naše děti i poté, co uvidí svět.