Martina Smětáková


Mgr. MARTINA SMĚTÁKOVÁ

vedoucí Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, 44 let

Vzdělání:  Slezská univerzita v Opavě, obor Veřejná správa a regionální politika, sociální politika a sociální práce


Já a Tábor
V Táboře žiji od svých pěti let, je pro mě domovem a z každé cesty se sem velmi ráda vracím. Vychovávám zde svoji dceru a chtěla bych, aby nejen pro ni, ale i pro ostatní táborské děti a jejich rodiče byl Tábor bezpečným a klidným městem, kde nikomu nehrozí žádné velké nebezpečí. Mám tady také práci, která mě naplňuje a pomáhá těm, které pomoc potřebují.  V okolí města jsou i ideální terény pro mého koníčka cyklistiku. Tábor je dobrým místem k životu, ale jako všude, i u nás se dá hodně zlepšit.


Proč kandiduji
Pracuji v oblasti sociálních služeb. Protože je mi tento obor velmi blízký, ráda bych využila své zkušenosti sociálního zabezpečení a sociálních služeb, které jsou lidem nabízeny. Není mi lhostejný osud dříve narozených spoluobčanů, lidí s různými druhy postižení a sociálně slabých, kterých je i v Táboře více než dost. Věřím, že mi v tom může pomoci i zkušenost z práce v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, kde jsem několik let působila jako předsedkyně sekce sociálních služeb pro osoby bez domova.