Marek Volf


MAREK VOLF, DiS

stavbyvedoucí, 45 let

Vzdělání:  Vyšší odborné


Já a Tábor
V Táboře žiji od narození a vyrostl jsem tady. Po studiu Vyšší odborné školy stavební v Českých Budějovicích jsem se vrátil zpět. Mám rád Tábor a jeho okolí – Pintovku, řeku Lužnici, které využívám ke sportu a relaxaci. Je to příjemné místo pro život nejen pro mě, ale pro celou mou rodinu. Jsem aktivní sportovec a navštěvuji většinu městských sportovních zařízení, které Tábor nabízí svým obyvatelům. S přáteli nebo rodinou se rád účastním zajímavých kulturních akcí. Jsem členem táborského atletického oddílu a mysliveckého spolku.


Proč kandiduji
Jako stavař jsem zblízka poznal infrastrukturu města. Podílel jsem se na realizaci mnoha staveb ve městě a okolí. Sledoval jsem a nadále sleduji i průběh ostatních stavebních prací, na kterých se přímo neúčastním.  Vím, kolik rekonstrukcí, oprav a nových staveb by město potřebovalo. Myslím si, že je dobré mít v zastupitelstvu někoho, kdo má praktické zkušenosti s tím, co je a není technicky možné, jak koordinovat stavební práce a jak rychle a kvalitně se dá, co postavit. Jako sportovec budu také samozřejmě podporovat, aby měli všichni občané Tábora a hlavně děti šanci sportovat na kvalitních sportovištích. Nové zastupitelstvo čeká hodně práce a já bych chtěl využít své více než dvacetileté zkušenosti k rozvoji našeho krásného města.