Libuše Nováková


Ing. LIBUŠE NOVÁKOVÁ

vedoucí odboru výstavby a ŽP, 56 let

Vzdělání:  České vysoké učení technické, Fakulta stavební, obor Ekonomika řízení ve stavebnictví, Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta – doplňující studium pro pedagogickou způsobilost


Já a Tábor
V Táboře žiji od narození. Vychovala jsem tu děti a ráda se toulám po městě a jeho okolí. V našem městě je celá řada míst, která jsou krásná či zajímavá a často i přehlížená. Ráda sportuji a chci, aby bylo dost sportovních příležitostí pro všechny věkové kategorie občanů Tábora. I když miluji cestování, vždy se zase těším zpátky domů. A přesně to pro mě i Tábor znamená – je to můj domov.


Proč kandiduji
I když nepracuji v Táboře, moje pracovní zkušenosti mi dávají šanci podívat se kritickým zrakem i na to, co máme či nemáme v našem městě. Vadí mi bezdomovectví a nepořádek ve městě. Lidem v nouzi je třeba pomoci, ale těm, kteří si pomoct nechtějí nechat, musíme dát jasně najevo, že nepořádek není norma, s níž bychom se měli smířit. Brání tomu i lidská lhostejnost. Proto by měla radnice s občany více komunikovat a hlavně lépe jim naslouchat, protože výše zmíněné problémy zdaleka netrápí jen mě.