Kultura a cestovní ruch

Kultura a cestovní ruch

Tábor je významným kulturním i turistickým centrem nejen v rámci Jižních Čech, ale také celé ČR. Občané města by také měli mít větší slovo v tom, jaké aktivity se budou ve městě konat a co bude město podporovat, i v tom, jak moc bude turistický ruch a jednotlivé kulturní akce zasahovat do jejich běžného života. Proto navrhujeme:

 • zapojit co nejdříve veřejnost do příprav oslav 600 let od založení města Tábora, které se budou konat v roce 2020, včetně programu Táborských setkání
 • zapojit základní a střední školy do soutěží souvisejících s tímto výročím
 • podporovat soustavně pro město přínosný cestovní ruch, tedy nejen jednodenní autobusové zájezdy, ale hosty ubytované v Táboře na několik dní, kongresovou turistiku, návštěvníky kulturních a sportovních akcí, zážitkové akce pro skupiny apod.
 • využívat areál Tismenického údolí k pořádání koncertů a malých festivalů
 • rozšířit adventní trhy na celý víkend
 • podporovat a stabilizovat akce, které do Tábora lákají turisty, jako např. Klasici v ulicích, Festival vína a sýrů, Táborská setkání, divadelní přestavení, Táborské kulturní léto, Léto nad Lužnicí/nad Jordánem, Den plný pohádek, Jazzfest
 • prioritně se věnovat akcím s mezinárodním přesahem a více spolupracovat s partnerskými městy
 • pomocí grantů rozšiřovat kulturní a společenskou nabídku a podporovat komunitní akce jako např. Nesedím, sousedím
 • hledat nové zajímavé akce města, jako např. gastrofestival, kulturně-sportovní akce na Komoře
 • efektivně propagovat město doma i v zahraničí, včetně zapojení města do mezinárodní soutěží a akcí
 • velkou pozornost věnovat akcím pro děti, např. na jaře a na podzim pořádat akci Tábor patří dětem, podporovat výměnné akce s partnerskými městy (mladí hudebníci, výtvarníci, divadelníci atd., skauti, sportovci i děti na letních táborech)
 • objekt trafostanice u Jordánu využít ve prospěch dětí (např. pro IT aktivity)