Jiří Těhník


Ing. JIŘÍ TĚHNÍK
podnikatel – IT technologie, kybernetika, 36 let

Vzdělání:  České vysoké učení technické, katedra kybernetiky, obor umělá inteligence a robotika, poslední semestr na University of Binghamton v USA, stát New York


Já a Tábor
Jsem táborský rodák, ale život mě zavál kvůli studiu i práci hodně daleko, kromě USA i do Ruska, či na Kypr. Z Ameriky jsem se vrátil, protože mi chyběl starý kontinent, do své vlasti jsem se vrátil, protože mi chyběla Česká kotlina. Z Prahy do Tábora jsem se vrátil, protože mi chybělo rodné město. Věřím, že dobří holubi se vracejí. S manželkou a dvěma syny žijeme v Měšicích, odkud z domova podnikám.

Pracuji pro IT společnosti jako konzultant živnostník. Jako bývalý vrcholový závodní tanečník působím i jako taneční mistr na Střelnici. Velmi citlivě vnímám historický odkaz Tábora i jeho duchovní poslání ve světových dějinách. Věřím, že se dokáži svými zkušenost zasadit o modernizaci města s maximálním respektem k minulosti.


Proč kandiduji
Neptám se, co může udělat Tábor pro mne, ale co já mohu udělat pro Tábor. Je mi blízké husitské pojetí rovnosti mezi obyvateli města i národa a snaha o jeho naplnění v moderní době. Jako nositel moderních technologií vnímám i jejich rizika. A proto si myslím, že táborští zastupitelé musí komunikovat s Táboráky z očí do očí, nikoli jen přes sociální sítě. Školství nejde zkvalitnit bez konzultace s odborníky napříč obory, ale hlavně to nejde bez spolupráce s těmi, kterých se to týká, tedy s dětmi, žáky a studenty. Musíme se v Táboře posunout do 21. století a začít využívat moderní prvky při budování infrastruktury, řešení dopravy i rozvoje města. Nikoliv samoúčelně na efekt, ale tak, aby to dávalo smysl. Jsem idealista a věřím, že když se dá dohromady parta schopných lidí s elánem, je možné se k ideálům přiblížit.