Jana Linhartová


MUDr. JANA LINHARTOVÁ
lékařka, 41 let

Vzdělání: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni – všeobecné lékařství, doplňující vzdělání – Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru neurologie


Já a Tábor
Narodila jsem se v Českých Budějovicích, do Tábora jsem přišla v roce 2003 za prací. V místní nemocnici jsem začínala jako lékařka – neuroložka, na tuto dobu velmi ráda vzpomínám.  V Táboře mám rodinné zázemí a přátele, cítím se zde doma. S lidmi, které mám ráda, v krásném historickém městě, se svými každodenními radostmi i starostmi.


Proč kandiduji
Jako lékařka vidím život často i z té méně příjemné stránky. Proto bych se chtěla věnovat hlavně oblasti zdravotnictví a s ní úzce související problematice sociálních věcí. Česká populace stárne a také my v Táboře postrádáme dostatek míst v zařízeních pečujících o seniory a pacienty, kteří potřebují pomoci s běžnými životními potřebami. Nechceme zapomínat ani na ty, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a potřebují podat pomocnou ruku k novému startu. Jako mámu mě samozřejmě zajímá i kvalita školství v Táboře a také ostatní oblasti, které ovlivňují život rodin s dětmi. Město nevyřeší vše, ale může výrazně pomoci vytvářet vhodné podmínky k důstojnému životu místních obyvatel. A to je i mým cílem při vstupu do komunální politiky.