Helena Novotná


PhDr. HELENA NOVOTNÁ, Ph.D.

vrchní sestra Nemocnice Tábor, 42 let

Vzdělání:  Univerzita Karlova: Lékařská fakulta v Plzni – bakalářský obor ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta v Praze – magisterský obor: pedagogika a ošetřovatelství, Univerzita Komenského v Bratislavě, Rigorózní zkouška v oboru Ošetřovatelství, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, doktorský studijní program Ošetřovatelství


Já a Tábor
V Táboře žiji od narození a neumím si představit, že bych žila v jiném městě. Mám tu rodiče, rodinu, přátele, práci, kterou mám ráda. Devatenáct let pracuji v táborské nemocnici nejdříve jako zdravotní sestra a posléze jako vrchní sestra interních oborů. Tábor je překrásné historické město s dobrým duchem a specifickou atmosférou. Přesto je zde stále mnoho věcí, které jsou nutné vylepšovat a posouvat kupředu. Tábor bude s největší pravděpodobností v dalších letech pro mne i mou rodinu domovem, proto mi velmi záleží na jeho rozvoji.


Proč kandiduji
Myslím si, že měnit věci nebo je posouvat nějakým směrem lze jen tehdy, pokud se lidé aktivně zapojí. A to je má motivace. Mým cílem je, aby občané Tábora žili v krásném, čistém, zdravém a bezpečném městě s přátelskou atmosférou. Vzhledem ke své profesi mi velmi záleží především na rozvoji zdravotní a sociální péče o spoluobčany. Populace stárne a bude nadále stárnout. Proto je potřeba této, dnes již velké skupině našich spoluobčanů a našich blízkých věnovat velkou pozornost. Senioři si zaslouží důstojné postavení ve společnosti a kvalitní život.