Finance

Finance

Všechny finanční toky města musí být maximálně transparentní a kontrolovatelné občany. Ti by měli mít také možnost rozhodovat o části rozpočtu. Město by podle nás mělo:

  • investovat rozvážně s ohledem na budoucí provozní výdaje, a tím nezvyšovat mandatorní výdaje města
  • vytvořit rozpočtovou kapitolu v objemu například 3 mil. Kč, která bude určena na dotace malých projektů inspirovaných občany, případně nechat táborské občany spolurozhodovat o tom, do čeho by mělo město investovat; takové projekty existují v jiných městech a osvědčily se
  • zveřejňovat čtvrtletně aktuální stav základních parametrů rozpočtu města na webu
  • dodržovat parametry rozpočtové politiky města pro zachování vyrovnaného rozpočtu
  • důsledně vymáhat dluhy za nájemné nebytových prostor a městských bytů
  • vytvořit a dodržovat jasná a transparentní pravidla dotací sportovních, kulturních a zájmových aktivit (sportovní kluby, festivaly, spolky apod.)
  • v případech prodeje majetku města postupovat racionálně a transparentně
  • zachovávat zásadu transparentnosti v oblasti veřejných zakázek
  • využívat pro zadávání zakázek elektronická tržiště, pro nákup energií využívat aukce na komoditní burz