Doprava

Doprava

Dopravní spojení je pro každé město klíčové, což potvrdily i letošní letní uzavírky. Chceme realizovat takové změny, které přispějí ke spokojenosti uživatelů všech typů dopravy, tedy uživatele MHD, řidiče, cyklisty, ale i pěší. Proto doporučujeme:

  • zahájit realizaci obchvatu Tesco – Slapy
  • dokončit rekonstrukci Budějovické
  • vybudovat propojení silnic Vožická – Chýnovská
  • rozšířit parkování (nadzemní i podzemní) na Sídlišti nad Lužnicí a před nemocnicí (P+R) s navazující MHD a průběžně vyhledávat vhodné prostory pro parkování po celém městě
  • vybudovat II. etapu přístupu ke klášteru v Klokotech včetně točny pro autobusy MHD
  • budovat přechody pro chodce na místech, kde je lidé potřebují
  • postupně obnovovat místní komunikace a chodníky a modernizovat zastávky MHD, včetně digitálních informačních panelů
  • realizovat inteligentní dopravní systémy, využívat moderní osvětlovací technologie s eliminací světelného smogu
  • poskytnout občanům jednotný servis informací o dopravě – aktuální uzavírky, čištění komunikací zimní údržba, apod.
  • průběžně obnovovat vozový park MHD – autobusy a midibusy na CNG