Co čeká nové vedení radnice?

Za pár dní se uskuteční komunální volby a voliči svými hlasy rozhodnou, koho by na radnici rádi viděli další 4 roky. Letos v Táboře kandiduje celkem 12 subjektů a může se stát, že díky rozhodnutí voličů tak bude složení zastupitelstva ještě roztříštěnější než dosud. Uvidíme. Ale ať už vládu na radnici sestaví kdokoli, bude muset začít ihned řešit řadu problémů. A nelze čekat, že by se první výsledky práce jeho týmu projevily ihned. Co tedy čeká nástupce stávající rady?

V době, kdy jsem před 8 lety odcházela z vedení radnice já, byly pro mého nástupce připraveny projekty s vyjednanými dotacemi (odbahnění Jordánu, revitalizace Pražského a Náchodského sídliště), případně ve stádiu jednání o dotaci (intenzifikace areálové čistírny odpadních vod Na Mělké). Přijít a dostat projekty hotové a se zajištěným financováním je dobrý start pro každého. To ale v současnosti rozhodně neplatí, protože, pokud vím, připraveno není nic, co by se dalo jednoduše vzít a zrealizovat. Naopak, některé rozpracované projekty vzbuzují přinejmenším pochyby. Nové vedení radnice tak čeká hodně práce a zároveň i nelehká rozhodnutí. Uvedu jen pár příkladů.

Máme rozestavěný plavecký bazén, což sice není investice města, ale Tělovýchovných zařízení města Tábora (TZMT), ale současné vedení radnice do čela TZMT zvolilo svého člověka, kterému vše svěřilo. Otázkou je, zda to bylo rozhodnutí správné. Má jednatel TZMT dostatečnou erudici pro zajištění tak rozsáhlé rekonstrukce? Není pochyb o tom, že bazén už rekonstrukci potřeboval, ale přemýšlel při rozhodování někdo, např. na základě analýzy, zda je lepší postavit nový bazén na místě starého, nebo je vhodnější rekonstrukce stávajícího? Očividně ne. Padlo jen rozhodnutí, že se bazén bude rekonstruovat. A to je složité, komplikované a většinou i dražší než novostavba. Stačilo zajet na zkušenou jinam, a Tábor mohl ušetřit dost peněz. Měst s novými bazény je v ČR spousta.

Všichni jsme očekávali, že bazén se uzavře a po rekonstrukci se otevře nový. Ale to by bylo moc jednoduché. K překvapení většiny obyvatel se zodpovědní lidé rozhodli rekonstruovat bazén po etapách. Podle mě je to špatně. Bazén je zavřený, probíhá 1. etapa, která dle zveřejněných informací měla být dokončena do 30. 9. 2018. Jenže jednatel TZMT po schválení Radou města oznámil, že 1. etapa bude dokončena až 31. 12. 2018. Probíhající rekonstrukce je navíc finančně náročnější než se původně předpokládalo. Je investor stále ještě v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek? Jednatel  TZMT tvrdí, že ano. Ale víme to?

Jak byla zpracována prováděcí projektová dokumentace? Už teď se musí projektově řešit záležitosti, které měly být součástí další etapy. Myslel někdo při rozfázování stavby, jak se bude zadávat navazující etapa či etapy? Jak to bude se zárukami na dílčí stavby? A jak se vůbec bude řešit navazující výstavba? Bude se muset propojit už rekonstruovaná část s nově navrženou 2. etapou, což bude obtížné. Proč se celá zakázka nesoutěžila najednou s dílčím plněním ve dvou etapách? Byl by jeden zhotovitel a řada problémů by odpadla. Ostatně výběrové řízení je kapitola sama o sobě. Na sklonku roku 2017 proběhl první výběr zhotovitele na rekonstrukci plaveckého stadionu. Výběrové řízení bylo zrušeno, aby bylo vzápětí vypsáno znovu, přičemž předložená nabídková cena byla o miliony vyšší, než ta původní. A investor ji přesto schválil. A protože není celý projekt, může se klidně stát, že se se klidně stát, že se do dokončené 1. etapy bude muset znova zasáhnout, aby se mohla udělat etapa následující. Také si připadáte jako v Kocourkově?

Tím kostlivci v radniční skříni ale nekončí. Dalším problémem, který čeká na novou radu a zastupitelstvo, je vyřešení otazníků kolem Teplárny Tábor a.s., v níž má město Tábor svůj podíl. Na veřejnost pronikly informace o tom, že Energetický regulační úřad napadl cenu tepla, která se v Táboře účtuje, a to konkrétně cenu z roku 2015. Zjišťoval někdo, co nám hrozí? Pokuta či jiné sankce? Unese případnou pokutu Teplárna, potažmo město? Může se Teplárna, nebo město pokutě nějak bránit? Udělalo současné vedení vůbec něco? A co se s tím vůbec udělat dá? Ale ani to není konec.

Radnice v letošním roce zahájila dlouho očekávanou rekonstrukci Budějovické ulice, tedy přesněji její 1. etapy. Pro rekonstrukci si radnice pod vedením Jiřího Fišera, vybrala z hlediska objízdných tras tu jednodušší část (úsek mezi ulicemi Bílkova a Purkyňova). Ani jednodušší objízdné trasy ovšem nezvládla, protože to prostě a jednoduše nikdo nepohlídal. Navíc, na sklonku loňského roku Jihočeský kraj investoval nemalé peníze do úpravy povrchu Budějovické v úseku od Křižíkova náměstí zhruba po Bílkovu ulici. Nový asfaltový koberec stál kraj nemalé finanční prostředky. Proč se s ním radnice nedohodla na společné investici až v roce 2018? Proč se takto zachází s veřejnými prostředky? Proč prostě současná radnice s krajem lépe nekomunikovala?

Dalším tématem je lokalita Dvorce. Stávající vedení města nevyjednalo se státem převod dvou budov (včetně pozemků), ať již úplatný nebo bezúplatný. Jedná se o budovy v sousedství popraviště. Jejich vlastníkem se tak stala soukromá společnost, u níž není známo, co s nimi zamýšlí. Do éteru pronikají různé informace o jejich možném využití, ale jistého není nic. Radnice je tu ale proto, aby se postavila za své občany a „pohlídala“ si další využití takových objektů.

Místo toho byla energie a také hodně financí věnováno sporné rekonstrukci náměstí TGM, kam se na úkor zeleně navezla hromada betonu. Ve středu města to rozhodně není správný krok, ba naopak.  Ve městě by měla kvalitní zeleň přibývat, stejně jako vodní prvky, aby mělo centrum šanci ochladit se v horkých letních dnech. Město má sloužit životu, ne být samoúčelnou kulisou.

Co s tím?
Ať už v čele radnice stane kdokoli, nečekejte, že se po osmi letech všechno mávnutím kouzelného proutku změní. Nějaký čas zaberou povolební vyjednávání a sestavování koalice. Doufejme, že to nebude trvat příliš dlouho. Tlačí nás totiž čas.

Nový starosta bude muset důkladně vymést všechny skříně a zjistit, jaké další Jobovy zvěsti tam ještě čekají. Musí se zanalyzovat všechny probíhající investiční akce města i městských organizací, zjistit stav plnění rozpočtu, rychle zvážit, jaké dotace by město mohlo získat a bezodkladně se dát do práce na dotačních žádostech. Pavučiny bude třeba vymést také z radnice jako takové, aby úřad začal skutečně fungovat ve prospěch občanů, a ne aby se jen vymlouval, jako tomu bylo v případě dopravního kolapsu kvůli Budějovické. Tam, kde to půjde, musí radnice začít pomáhat občanům s řešením jejich problémů. Takovým příkladem může být zmapování možností, jak vyřešit propojení ulic Chýnovská a Vožická ke spokojenosti obyvatel Měšic. Okamžitě bude třeba navázat komunikaci s krajským úřadem i vedením kraje a zjistit možnosti investic zejména do dopravní infrastruktury, ale také středního školství. Hlas Tábora musí být zase v rámci kraje slyšet, upadání do bezvýznamnosti už bylo dost.

Vše již zmíněné nepůjde ze dne na den a nezvládne to jeden člověk. Starosta a radní musí být dobrý tým, který bude spolupracovat se zastupitelstvem. Každý, kdo sleduje aspoň trochu českou politickou scénu, už musí být unavený z věčných půtek, osobního napadání a hledání důvodů, proč něco nejde. Moc bych si přála, aby zastupitelstvo hledalo cesty, jak Táboru a jeho obyvatelům pomáhat, a neztrácelo čas zbytečnými spory. Chce to spoustu energie, kreativity a někdy i trochu snů, ale město, které máme rádi, si prostě zaslouží, abychom se o něj skutečně starali.

Tábor sobě vznikl, protože jsem přesvědčená, že naše město potřebuje změnu, která ale jde ruku v ruce s realistickým pohledem na věc a zkušenostmi z různých oborů. Neměli jsme to jednoduché, protože už jen podání kandidátky nás stálo mnohem více úsilí než politické strany či hnutí. Na rozdíl od politických stran, které nemusí dokládat nic, a politických hnutí, kterým stačí 2 % potenciálních voličských hlasů, my jsme museli jako sdružení nezávislých kandidátů doložit při podání kandidátky celých 7 % voličských hlasů, což v Táboře představovalo 2 413 podpisů. Nám se jich podařilo získat přes 3 600, i když to v období dovolených nebylo jednoduché. Ale jako sdružení nás to dalo ještě více dohromady. Dík patří všem, kteří se nám pod petici za naši kandidaturu podepsali, i všem, kteří nám se sběrem podpisů pomáhali. Pokud ve volbách uspějeme, uděláme maximum pro pozitivní posun Tábora ve všech oblastech, které může zastupitelstvo ovlivnit.

Jménem všech kolegů z kandidátky sdružení nezávislých kandidátů Tábor sobě děkuji všem občanům Tábora za projevenou podporu. Šťastnou ruku ve volbách.

Vaše

Hana Randová

Tábor sobě

Mohlo by se vám líbit...