Centrum pro seniory

Dovolte nám, předložit Vám informaci o chystané výstavbě „Centra pro seniory“, které má vzniknout v bývalých prostorách garáží a dílen před Nemocnicí.

Město odkoupilo tuto část areálu nemocnice za cenu 10,9 mil. Kč přímo za účelem zřízení multifunkčního centra sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Neproběhla žádná analýza, která by prokázala, že tato lokalita je ze všech hledisek nejvhodnější. Chybí porovnání této lokality s jinými lokalitami, např. s původně zvažovaným umístěním v areálu kasáren Dvorce. Na toto jsme upozorňovali v rámci projednávání na zastupitelstvu, ale uspokojivé odpovědi ze strany vedení radnice se nám nedostalo.

Do nedávné doby měla táborská veřejnost představu o tom, že město chystá výstavbu obdobného zařízení jako máme G-centrum. Na předchozích zastupitelstvech probíhala diskuse i k náplni Centra seniorů, kdy jsme jako opozice upozorňovali na skutečnost, že Tábor nepotřebuje dalších 25 lůžek s pečovatelskou službou a navrhovali jsme zamyslet se nad náplní Centra seniorů a uzpůsobit ho stávajícím potřebám. Bohužel se tak nestalo a naše hlasy zůstaly a zůstávají nevyslyšeny.

A jak má Centrum seniorů za cca 300 miliónů korun včetně DPH vypadat? Stavíme dle schváleného projektu již zmíněných 25 lůžek s pečovatelskou službou (15 jednolůžkových bytů a 5 bytů dvoulůžkových), dále Domov se zvláštním režimem, který bude mít 45 lůžek (specializované zařízení pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou), vývařovnu, prádelnu a zázemí pro poskytovatele sociálních služeb (např. pro terénní pracovníky, kancelářské prostory, vedení města zde dále odsouhlasilo zřízení ošacovacího centra, které je využíváno především osobami bez domova, sociálně slabými i sociálně nepřizpůsobivými lidmi, prostory pro dětskou skupinu).Otázkou zůstává sourodost těchto služeb. Úhrnem vše za  300 miliónů korun (město není plátcem DPH).

Další otázka, zda město dostane alespoň nějakou dotaci, není doposud dořešena.

Takže stavíme za peníze města a město tím zadlužuje vedení radnice na dlouhá léta do budoucna.

Celá záležitost kolem Centra seniorů je prozatím uzavřena, protože na posledním zastupitelstvu (20.05.2019) si koalice sama odsouhlasila, že výběrové řízení na výstavbu Centra seniorů se uskuteční prostřednictvím Rady města Tábora dle zpracované projektové dokumentace.

Pro úplnost je třeba uvést, že kraj předpokládá v nejbližší době rozšíření kapacity svého zařízení v Chýnově o 90 lůžek s obdobným charakterem.

Co je dále zajímavé je, že město připravuje další investiční akci pod názvem Řešení prostoru před nemocnicí a Centrem pro seniory, která se týká dopravního řešení celého prostoru před nemocnicí, Centrem pro seniory, objektem Zubatky a G-centrem. Prozatím se projektuje a prvotní odhad nákladů se pohybuje mezi 40 až 50  milióny korun.

Ať si každý vyhodnotí, zda se stávající vedení města chová s péčí řádného hospodáře.

Poznámka na okraj, kde vezmeme peníze na sportoviště, která jsou nevyhovující a chátrají?

Vaše

Hana Randová

Tábor sobě

Mohlo by se vám líbit...