Bytová politika

Bytová politika

Bydlet potřebuje každý, od mladých, kteří čerstvě opustili bydlení s rodiči, až po seniory. Bohužel, stejně jako ve zbytku republiky ani v Táboře není jednoduché si najít vhodné a cenově dostupné bydlení. Město nemůže vyřešit vše, ale může kombinovat vlastní investice do bytových domů s vytvářením vhodných podmínek pro soukromé investory, kteří by chtěli v Táboře stavět nové či rekonstruovat starší byty. Navrhujeme proto:

  • vybudovat startovací byty pro mladé rodiny i matky samoživitelky / otce samoživitele a malometrážní byty pro seniory
  • podporovat výstavbu sociálních bytů a přidělovat je dle jasných a transparentních pravidel
  • podporovat výstavbu bezbariérových bytů
  • zajišťovat postupnou obnovu a modernizaci bytového fondu v majetku města
  • pokračovat v rekonstrukcích panelových domů na sídlištích s využitím dotačních titulů, např. Zelená úsporám a Nová Zelená úsporám
  • zachovat možnost bydlení v regulovaném nájemném, pokud nájemník nechce či nemůže odkoupit
  • postihovat nekompromisně pronájmy městských bytů načerno
  • citlivě reagovat na potřeby nájemníků s ohledem na jejich sociální situaci, například nabídnout občanům ve věku nad 65 let možnost výměny velkých bytů za menší