Bezpečnost

Bezpečnost

Chceme, aby se všichni občané Tábora cítili ve svém městě bezpečně. To se neobejde bez stálé spolupráce města, vojenské a státní policie a samozřejmě i občanů. Můžeme se inspirovat i jinde. Zapojíme město do Evropského fóra pro bezpečnost ve městech a navrhneme také realizovat konkrétní kroky:

  • městská policie je veřejná služba, která musí sloužit všem občanům města, takže nelze přecházet jejich podněty a žádosti o pomoc, i když se na první pohled jeví jako maličkosti
  • strážníci musí být vidět tam, kde jsou potřeba, tedy i v místech mimo dosah městských kamer i tam, kde v nočních hodinách dochází k pravidelnému narušování veřejného pořádku (především Husův park, stezka kolem Jordánu, prostor pod Sladovnou a botanickou zahradou, Pražské sídliště – park u popraviště, Sídliště nad Lužnicí, Komora
  • základ práce strážníků není v nasazování botiček a vybírání pokut, ale soustavná práce v ulicích města, a to zejména prostřednictvím pěších hlídek
  • strážníci musí naslouchat potřebám občanů a zasloužit si svou prací jejich respekt
  • strážníci musí kontrolovat i další problémová místa, např. u bývalé Klokotské hospody a ubytovnu u Černých mostů
  • ve vytipovaných lokalitách je třeba mít v terénu spolehlivé asistenty prevence kriminality s dobrou místní znalostí prostředí i komunity, kteří budou úzce spolupracovat s okrskáři
  • město musí podporovat osvětu a preventivní činnost mezi seniory, ale i ve školách a u dalších potenciálně ohrožených skupin
  • ve spolupráci s neziskovými organizacemi je třeba co nejvíce zmírnit negativní dopady bezdomovectví na pořádek ve městě