Aktuální informace z jednání táborského zastupitelstva dne 18.11.2019

V posledním týdnu se v Táboře opět diskutuje stavba Propojení Vožická – Chýnovská.

Očekávala jsem tedy, že město jako hlavní iniciátor stavby předloží aktuální informaci o stavu realizace na zastupitelstvu 18.11.219. Bohužel se tak nestalo, a tak z mojí strany zazněl následující příspěvek:

„Ze strany vedení města, které se spolu s Jihočeským krajem podílí na financování této důležité stavby, byli, jak my zastupitelé, tak i veřejnosti přesvědčováni, že stavba je řádně připravena, má platné stavební povolení, ve veřejné soutěži byl vybrán zhotovitel – firma Eurovia, a tudíž může být stavba bezproblémově zahájena.

Evidentní snahou investora bylo za každou cenu stavbu zahájit před vypršením platnosti stavebního povolení, které bylo v minulosti několikrát sporně prodlužováno.

Stavba byla zahájena, ale již záhy se ukazuje, že projektová dokumentace, která byla naposledy ateliérem Promika aktualizována před 4 roky!!!, tedy v roce 2015, neumožňuje řádný postup prací.

Objevují se informace, že na stavbě probíhá „technologická přestávka“, anebo že je stavba zastavena. Údajně do dubna 2020. Hlavními problémy jsou údajně kabelová vedení firmy EON ve staveništi a umístění některých objektů průmyslového areálu.

Proč jsme o situaci nedostali relevantní informaci. Nejen my zastupitelé, ale zejména občané, kterých se stavba dotýká.

Proto se Vás, pane starosto, ptám:

  1. Jak se k situaci staví město Tábor a jak Jihočeský kraj?
  2. Kdo zajišťuje změnu projektové dokumentace, kdy bude hotova a kolik bude stát?
  3. Kolik budou stát vícepráce a kdo je zaplatí? Dnes mi stačí hrubý odhad: Údajně se jedná o částku mezi 15 až 20 mil. Kč.
  4. Kdo konkrétně může za to, že po aktualizaci PD byly do budoucího staveniště umístěny kabely atd., které stavbu znemožňují?
  5. Kdo konkrétně může za to, že před zahájením prací nebyla projektová dokumentace aktualizována?
  6. Jaký dopad vše bude mít na zadání stavby, co když další v pořadí napadne nerovné podmínky? Občané Měšic požadovali úpravu projektové dokumentace s ohledem na větší ochranu proti hluku. Bylo odmítnuto s tím, že na to není čas a musí se stavět. Není příležitost nyní, když se přeprojektovává?
  7. Je si vědomo vedení města všech důsledků? Hlásí se k odpovědnosti nebo vinu a řešení „shodí“ na Jihočeský kraj?“

 

Starosta reagoval stručně s tím, že danou problematikou se bude zabývat Rada města Tábora dne 25.11.2019 a následně zašle odpověď na vznesené dotazy. Odpověď pana starosty zveřejníme na našem webu.

Ing. Hana Randová

Zastupitelka SNK Tábor sobě

Mohlo by se vám líbit...